Newyddion S4C

Rob Butcher

Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru i gamu i lawr wedi dwy flynedd wrth y llyw

NS4C 01/11/2022

Mae Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru Rob Butcher wedi cyhoeddi y bydd yn camu i lawr o'i rôl.

Ni fydd Mr Butcher yn cynnig ei enw i gael ei ail-ethol i'r rôl, ond fe fydd yn parhau ar Gyngor yr Undeb.

Fe ddaw ei benderfyniad wedi cyfarfod cyffredinol Undeb Rygbi Cymru yng Nghaerdydd ddydd Sul, ond mae'r Undeb yn dweud bod Mr Butcher wedi gwneud y penderfyniad am resymau personol, cyn i'r cyfarfod cael ei gynnal.

Yn y cyfarfod, roedd Mr Butcher wedi arwain pleidlais fyddai wedi galluogi'r Undeb i benodi cadeirydd annibynnol, ond ni chafodd y bleidlais ei chymeradwyo.

Mae'r cyn-athro wedi bod yn gadeirydd ar yr Undeb am ddwy flynedd, ac fe gafodd ei ail-ethol y llynedd wedi i neb arall ymgeisio am y swydd.

Wrth gamu i lawr, dywedodd Mr Butcher: “Dwi wedi camu i lawr am resymau penodol a bydd y rhesymau yn aros yn breifat i mi a fy nheulu, ond dwi'n gobeithio bydd aelodau'r Undeb yn deall fy mod wedi cymryd gofal wrth sicrhau bod amseru'r penderfyniad yn iawn, fel nad yw canlyniadau'r cyfarfod yn cael eu heffeithio. 

"Byddaf yn gofyn i'r person sydd yn fy olynu ac i'r rheiny sydd yn parhau ar Fwrdd yr Undeb i barhau gyda'r daith yma, rydym yn sicr yn mynd y ffordd gywir a dwi'n hyderus y bydd aelodau yn derbyn newid os ydym yn gallu cael ein cynlluniau yn gywir."

Bydd y cadeirydd newydd yn cael ei benodi yn y cyfarfod nesaf fydd yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd.

Llun: Asiantaeth Huw Evans

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.