Newyddion S4C

Rygbi'r Gynghrair Cymru

Cymru allan o Gwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair

NS4C 31/10/2022

Mae tîm Cymru allan o gystadleuaeth Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair ar ôl colli pob un o'u gemau grŵp.

Fe wnaeth Cymru colli'n drwm yn erbyn Papua Guinea Newydd nos Lun, gyda 36-0 yn sgôr terfynol rhwng y ddwy wlad.

Cyn i'r gystadleuaeth ddechrau, nid oedd gan Gymru record arbennig o dda yn erbyn y timau eraill yn eu grŵp, gyda chanlyniadau gwael ar y cyfan dros y blynyddoedd diwethaf.

Roedd y record wael wedi parhau wrth i Gymru golli 18-12 yn erbyn yr Ynysoedd Cook, er iddyn nhw fod ar y blaen 10-6 ar yr hanner.

Tonga oedd her fwyaf Cymru yn y grŵp, gan fod y wlad wedi cyrraedd y rownd gyn-derfynol yng Nghwpan y Byd 2017.

Er i Gymru chwarae'n dda, fe gollon nhw 32-6, gan wneud yr her o gyrraedd y rowndiau nesaf bron yn amhosib.

Roedd yn rhaid i Gymru ennill o 22 pwynt i gael cyfle i gyrraedd y rownd nesaf, ond chwalfa fu hi yn erbyn Papua Guinea Newydd.

Wrth i'r glaw arllwys yn Doncaster, methodd Cymru i ennill unrhyw fantais dros bŵer a chyflymder eu gwrthwynebwyr ac fe gollodd y crysau cochion 36-0.

Llun: Asiantaeth Huw Evans

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.