Newyddion S4C

Suella Braverman - Llun Llywodraeth y DU Flickr

Suella Braverman: Galw am ail-agor ymchwiliad i'r Ysgrifennydd Cartref

NS4C 27/10/2022

Mae galwadau ar y Llywodraeth i “ailagor” ymchwiliad i'r Ysgrifennydd Cartref Suella Braverman sydd wedi ei chyhuddo o dorri rheolau cyfrinachedd.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dweud y gwnaeth Ms Braverman dderbyn ei chamgymeriad ar y pryd ac ymddiswyddo o ganlyniad.

Ond, mae'r Prif Weinidog newydd Rishi Sunak wedi ail-benodi Ms Braverman chwe diwrnod yn unig wedi iddi adael ei rôl yn y cabinet.

Dywedodd cyn-Gadeirydd y Blaid Geidwadol, Syr Jake Berry, wrth TalkTV nos Fercher ei fod yn deall i Ms Braverman fod wedi torri'r cod gweinidogol "ar sawl achlysur".

Mae hyn yn cynnwys cyhuddiad o fod wedi rhannu deunydd cyfrinachol gyda rhywun tu hwnt i'r llywodraeth a defnyddio cyfeiriad e-bost personol.

Nid yw Downing Street wedi gwneud sylw ar yr olaf o'r ddau gyhuddiad.

Tra bo'r Democratiaid Rhyddfrydol yn galw am ail-agor ymchwiliad i'r honiadau, mae Llafur yn dweud bod angen i'r Prif Weinidog egluro'r amgylchiadau "yn gyflym".

Mae Downing Street yn mynnu bod yr Ysgrifennydd Cartref yn parhau i gynnal "perthnasau cryf" gyda'r gwasanaethau diogelwch. 

Llun: Llywodraeth y DU/ Flickr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.