Newyddion S4C

Ysgrifennydd Cymru'n addo cefnogi teuluoedd drwy 'aeaf heriol'

Ysgrifennydd Cymru'n addo cefnogi teuluoedd drwy 'aeaf heriol'

NS4C 26/10/2022

Mae Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru wedi dweud mai ei flaenoriaeth gyntaf yw i helpu teuluoedd a busnesau “drwy’r gaeaf heriol” sydd i ddod.

Cafodd David TC Davies, ei ddyrchafu i rôl y Cabinet ddydd Mawrth gan y Prif Weinidog Rishi Sunak ar ôl i’w ragflaenydd Syr Robert Buckland ymddiswyddo.

Fe wnaeth AS Mynwy gefnogi Mr Sunak yn yr ornest arweinyddiaeth ddiweddaraf ar ôl pleidleisio ym mis Medi dros Liz Truss, cyn i'w chyfnod wrth y llyw ddod i ben ar ôl dim ond 49 diwrnod.

Dywedodd Mr Davies wrth asiantaeth newyddion PA ei bod yn “fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi” ac y byddai’n “hyrwyddo buddiannau pobol Cymru”.

“Hoffwn ddiolch i’r Prif Weinidog am yr ymddiriedaeth sydd wedi’i rhoi ynof,” meddai Mr Davies, ar ôl cyfarfod cyntaf y Cabinet yn Downing Street ddydd Mercher.

“Bellach mae gennym ni Brif Weinidog newydd a Chabinet newydd sy’n benderfynol o ganolbwyntio ar gyflawni dros y bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio ochr yn ochr â’m cydweithwyr yn San Steffan a gyda Llywodraeth Cymru ar y nod cyffredin o wella bywydau a chynyddu cyfleoedd i holl bobl Cymru. Mae Cymru a gweddill y DU yn wynebu heriau sylweddol,” ychwanegodd.

“Rwy’n deall bod costau byw a’r sefyllfa economaidd yn cael effaith sylweddol ar bob un person yn y wlad. Fy mlaenoriaeth gyntaf yw helpu i sicrhau bod teuluoedd, busnesau ac unigolion ledled Cymru yn cael cymorth drwy’r gaeaf heriol hwn."

Dywedodd Mr Davies ei fod eisiau gweithio ar gynyddu buddsoddiad yng Nghymru gan gynnwys datgloi potensial y wlad i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a niwclear, a sicrhau ei bod yn parhau i elwa o’r undeb.

Llongyfarchodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford Mr Davies ar ei rôl newydd gan ddweud: “Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu perthynas adeiladol wrth i ni gydweithio er budd pobl Cymru.”

Dywedodd Andrew RT Davies, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig: “Bydd David yn amhrisiadwy wrth sicrhau bod Cymru wrth galon Llywodraeth y DU.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.