Newyddion S4C

Mabwysiadu: ‘Cariad sy’n creu teulu’

Mabwysiadu: ‘Cariad sy’n creu teulu’

NS4C 23/10/2022

Wrth i wythnos genedlaethol mabwysiadu ddirwyn i ben mae mam sengl sydd wedi mabwysiadu dwy o ferched yn galw ar bawb i fod yn fwy agored wrth feddwl am ystyr teulu.

Fe wnaeth Alaw Jones, sy’n byw yng Nghaernarfon, fabwysiadu Nansi yn 2018 a Cati yn 2021 pan oedd y ddwy yn 12 mis.

Wrth siarad gyda Newyddion S4C dywedodd Alaw mai’r genod yw’r peth gorau sydd erioed wedi digwydd iddi ac mae hi’n ddiolchgar ei bod hi’n cael bod yn fam i’r ddwy.

“O’n i wastad yn gwbod bo’ fi isio mabwysiadu.  O’n i wastad isio bod yn fam ac yn dyheu i gael bod yn fam," meddai.

“Ma’ clwad nhw yn deud ‘Mam’ yn gneud fi deimlo bod ‘na bwrpas i’m bywyd a theimlo fy mod wedi cael fy newis i’r genod.”

Erbyn hyn mae Nansi yn bump oed ac mae Cati yn ddwy oed.

“Fedrai'm deutha chi mewn geiriau faint o werthfawr ydy’r genod i fi, a dwi’n gobeithio bo finna iddyn nhw hefyd," meddai.

“Ma’n anodd ar adegau ond mae magu unrhyw blentyn yn anodd weithiau dydi.  Ond swni’n argymell unrhyw un i feddwl am fabwysiadu."

Image
S4C
Mam, Nansi a Cati- Llun gan Nansi 

Mae Alaw wedi bod yn agored am eu taith mabwysiadu gyda’i phlant ac yn annog bob rhiant arall i gael trafodaeth am y peth, hyd yn oed os nad ydynt wedi mabwysiadu.

“Dwi wastad wedi bod yn hollol agored efo’r ddwy.  Ma’n bwysig bo’ nhw’n gwbod yr ochr yna o’u stori nhw.  Ma’ be ma’ nhw yn rhannu efo’i ffrindiau wedyn fyny iddyn nhw," meddai.

“Dwi meddwl dyla bod pawb fod yn trafod mabwysiadu, a thrafod o yn normal o fewn y gymdeithas.

“Da ni wedi bod yn dathlu ‘wythnos mabwysiadu genedlaethol’ yr wythnos hon a dwi meddwl y dylai bawb 'neud.

“Mae teuluoedd yn dod mewn pob siâp a maint, a ma’ hynny yn oce dydi? Ar ddiwedd y dydd dydi o ddim ots os ydi o’n fiolegol neu beidio.  Cariad sy’n creu teulu.”

Er bod Alaw yn credu bod mabwysiadu wedi ei normaleiddio erbyn hyn, mae hi eisiau gweld mwy o sgyrsiau yn yr ysgol am fabwysiadu a mwy o lyfrau Cymraeg sy’n trafod pob math o  deuluoedd.

“Dwi meddwl bod lle i ysgolion drafod mwy am fabwysiadu a dwi wir yn meddwl bod angen mwy o lyfrau am deuluoedd gwahanol yn y Gymraeg sy’n sôn am bynciau fel mabwysiadu," meddai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.