Newyddion S4C

brwsel

Heddlu Brwsel yn diolch i gefnogwyr Cymru am gasglu eu sbwriel cyn gêm

NS4C 23/09/2022

Mae heddlu Brwsel wedi diolch i aelodau'r Wal Goch am lanhau sbwriel oedd wedi ei adael yn un o sgwariau'r ddinas wrth i'r cefnogwyr baratoi at y gêm rhwng Cymru a Gwlad Belg nos Iau.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol, dywedodd yr heddlu: “Nid yw’n anghyffredin rhedeg i mewn i gefnogwyr cyn dechrau gêm bêl-droed y Diafoliaid Coch [Gwlad Belg] yng nghanol Brwsel.

"Hoffem ddiolch i gefnogwyr y tîm sy'n gwrthwynebu am adael y lle fel eu cawsant: ' yn lân'."

Colli o 2-1 oedd hanes Cymru wedi ail-hanner addawol yn erbyn Gwlad Belg nos Iau. 

Bydd Cymru yn herio Gwlad Pwyl am y tro olaf o flaen y Wal Goch gartref nos Sul, cyn y bydd tîm Rob Page yn teithio i Qatar i chwarae yng Nghwpan y Byd. 

Fe fydd y gēm nos Sul yn penderfynu ffawd Cymru yng ngrŵp A4 Cynghrair y Cenhedloedd, gyda'r crysau cochion a Gwlad Pwyl yn brwydro i osgoi gorffen ar waelod y tabl.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.