Newyddion S4C

Paul Davies

Paul Davies AS yn derbyn diagnosis o ganser y prostad

NS4C 22/09/2022

Mae Paul Davies, cyn-arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, wedi dweud y bydd yn wynebu cyfnod o driniaeth yn yr ysbyty am ganser y prostad.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol ddydd Iau, dywedodd Mr Davies, sy'n cynrychioli etholaeth Preseli Penfro yn y Senedd, y bydd yn derbyn triniaeth dros y misoedd nesaf.

Fe ddiolchodd i staff GIG Cymru am eu gofal, cymorth a chyngor dros yr wythnosau diwethaf.

Mae wedi annog unigolion i wrando ar eu cyrff ac i weld y meddyg yn syth os oes rhywbeth yn teimlo'n wahanol.

Dywedodd y bydd ei swyddfa yn parhau i fod ar agor a bydd yn parhau i geisio cyflawni ei ddyletswyddau o ddydd i ddydd.

Mae Kevin Brennan A.S., sydd wedi derbyn triniaeth am ganser y prostad, wedi cynnig ei gefnogaeth i Mr Davies.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.