Newyddion S4C

twnnel hafren

Cau Twnnel Hafren wedi i deithwyr weld 'fflamau' ar ochr trên

ITV Cymru 22/09/2022

Bu'n rhaid cau Twnnel Hafren am gyfnod nos Fercher wedi i deithwyr ar drên ddweud eu bod wedi gweld ‘fflamau’ ar ochr y cerbyd. 

Dywedodd gohebydd ITV Cymru Wales, Mike Griffiths, oedd yn teithio ar y trên ar y pryd, ei fod yn credu fod y trên wedi mynd dros wrthrych ar y traciau gan greu sŵn uchel. 

Roedd teithwyr wedi adrodd eu bod wedi gweld "fflamau" o’r ffenestri, wedi’u dilyn gan arogl llosgi a ffenestr wedi’i thorri. 

Fe wnaeth y trên ddod i stop yn syth ac fe gafodd y twnnel ei chau ar gyfer cynnal archwiliad. 

Roedd Neil Mukerji, myfyriwr o Gaerdydd, yn teithio o Fryste yn ail gerbyd y trên. 

Dywedodd ei fod wedi gweld fflamau ac roedd yn gallu teimlo eu gwres hefyd yn ystod y digwyddiad. 

Dywedodd wrth ITV Cymru: “Roeddem yn dod trwy Dwnnel Hafren cyn gweld tân yn codi am rhyw bum neu 10 eiliad, ac yna teimlais wres ar ochr chwith fy wyneb ac wedyn roeddem ni’n gallu arogli mwg. 

“Dechreuodd y trên arafu gan adael y twnnel, fe wnaethom ni weld y fenyw ar ein pwys ac roedd ei ffenest wedi torri."

Fe wnaeth Network Rail gadarnhau bod rhwystr ar y llinell, gan ddweud bod “ymchwiliad diogelwch” mewn lle ar hyd y trac rhwng Patchway a Thwnnel Hafren. Roedd y llinell yn glir unwaith eto erbyn 01:00 fore dydd Iau. 

Dywedodd llefarydd ar ran Great Western Railway: “Daeth y gwasanaeth 17:23 Harbwr Portsmouth i Gaerdydd i stop yn Nhwnnel Hafren gyda nam ar yr injan.

“Yn anffodus, fe wnaeth hyn gau’r llinell i mewn ac allan o dde Cyrmu yn ystod yr ymchwiliad, gan oedi gwasanaethau trwy’r ardal yn sylweddol."

Cafodd teithwyr eu cludo ar fysiau tra roedd y cledrau ar gau.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.