Newyddion S4C

Diod mewn tafarn

Canghellor y DU i gyhoeddi pecyn cymorth biliau ynni i fusnesau

NS4C 21/09/2022

Mae disgwyl i Ganghellor y DU, Kwasi Kwarteng, gyhoeddi pecyn o gymorth er mwyn helpu busnesau gyda'u biliau ynni yn ddiweddarach. 

Mae Llywodraeth y DU eisoes wedi capio biliau ynni ar gyfer cartrefi mewn ymdrech i leddfu'r argyfwng costau byw, gan olygu na fydd pobl yn talu mwy na £2,500 am y ddwy flynedd nesaf. 

Wrth i'r prif weinidog Liz Truss gyhoeddi'r cynllun hwnnw, dywedodd y bydd pecyn o gymorth tebyg ar gael i fusnesau. 

Cafodd cyhoeddiad y pecyn yma ei ohirio yn sgil marwolaeth y Frenhines, ond mae disgwyl i'r Canghellor ddatgelu manylion y cynllun am 9:00 fore ddydd Gwener.

Fe fydd y cynllun yn darparu cymorth i fusnesau am gyfnod o chwe mis. Yn dilyn y cyfnod yma, fe fydd y Llywodraeth yn parhau i ddarparu cymorth i fusnesau mewn diwydiannau bregus. 

Dywedodd un perchennog busnes wrth Newyddion S4C ei fod yn gobeithio y bydd y pecyn yn un tebyg i'r hyn sydd ar gael i gartrefi. 

"Ni'n siarad rhyw hanner miliwn ar ein bil trydan, a'r peth mwyaf ofnus yw 'da ni ddim yn gwybod lle mae hynny'n dod i ben," meddai Martin Jones, cyfarwyddwr cwmni Castell Howell Foods. 

"[Ni eisiau gweld] rhywbeth yn tebyg i fel maen nhw di neud i'r cyhoedd...bod cap i gael.

"Ni'n derbyn bod ni gorfod talu mwy ond licen i weld cymorth a chefnogaeth fan, bod rhyw fath o gap sydd yn dilyn yr un siâp a tai ac unigolion."

Ond yn sgil yr argyfwng costau byw, nid prisiau ynni'n unig sydd yn peri gofid i fusnesau.Mae rhai yn galw am fyw o gefnogaeth tu hwnt i filiau ynni er mwyn cadw busnesau yn fyw. 

"Y peth mwyaf yw cost cynhwysion a'r cynnyrch da ni'n defnyddio," meddai Lisa Fearn, perchennog bwyty Y Sied yng Nghaerfyrddin. 

"Fi'n meddwl bod angen help ar draws popeth, os allen nhw neud rhywbeth ambiti'r treth er enghraifft.

"Oedd na gymorth gyda TAW yn ystod y cyfnod clo ond ni nawr nôl yn talu 20%, ni'n cael 50% off non-domestic rates ar hyn o bryd ond mae hwnna'n dod 'nôl ym mis Ebrill.

"Os oedd na rhyw help gyda hwnna, gallen ni rhoi'r ffocws nôl ar be da ni'n neud yn lle yn hytrach na becso am dalu'r bils." 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.