Newyddion S4C

Kevin Brennan - Ty'r Cyffredin

Kevin Brennan AS wedi derbyn triniaeth am ganser y prostad

NS4C 20/09/2022

Mae'r aelod seneddol Llafur Kevin Brennan wedi derbyn triniaeth yn yr ysbyty am ganser y prostad.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol ddydd Mawrth, dywedodd Mr Brennan, sy'n cynrychioli etholaeth Gorllewin Caerdydd yn Nhŷ’r Cyffredin, nad oedd disgwyl y byddai angen unrhyw driniaeth bellach arno.

Bydd Mr Brennan yn gweithio o adref am rai wythnosau tra ei fod yn gwella'n llawn ar ôl y driniaeth.

Fe ddiolchodd i staff GIG Cymru ac Ysbyty Athrofaol Caerdydd gan ychwanegu mai nhw yw'r "gorau ohonom".

Ychwanegodd nad oedd ganddo unrhyw symptomau cyn iddo gael diagnosis o ganser y prostad.

Mae wedi annog dynion dros 50 oed i ofyn i'w meddyg teulu am brawf PSA er mwyn cael diagnosis cynnar.

Llun: Tŷ’r Cyffredin

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.