Newyddion S4C

Zoe Backstedt

Dwy fedal aur i Gymry ym mhencampwriaethau seiclo ieuenctid y byd

NS4C 20/09/2022

Mae dau seiclwr o Gymru wedi ennill medalau aur dros Brydain Fawr ym mhencampwriaethau seiclo ieuenctid y byd yn Awstralia.

Fe enillodd Zoe Bäckstedt, 17 oed, o Bont-y-clun y ras yn erbyn y cloc mewn perfformiad cryf. Roedd hi dros funud a hanner o flaen yr ail safle dros y cwrs 14.1km oedd yn golygu cyflymdra cyfartalog o dros 46km/awr.

Daeth Joshua Tarling, 18 oed, o Ffos y Ffin ger Aberaeron yn gyntaf yn y ras yn erbyn y cloc i fechgyn yn Wollongong gyda blaenoriaeth o 19 eiliad.

Dyma’r eildro i Bäckstedt gipio'r crys enfys ar ôl iddi ennill y bencampwriaeth yn y ras ffordd y llynedd.

Fe fydd hi nawr yn cystadlu i gadw’r crys yn yr un ras ddydd Sadwrn.

Image
Joshua Tarling
Enillodd Joshua Tarling y ras o 19 eiliad. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.